Geir Hauger

Geir m.fl. ved monument
Stig Adolfsen, Hans Østeng og komponisten Geir Hauger ved Ragnhild Jølsens monument, Enebakk.

Geir Hauger arbeider i mange formater som komponist – innen jazz, musikal og symfoniske verk – for radio, tv, konsertsal og scene. I tre år hadde han prosjektstilling som komponist i NRK, og laget musikk til hørespill, opplesningsserier samt vignetter/kjenninger. Han har mottatt flere stipend fra TONO, Komponistenes Vederlagsfond mv., og er nå frilanser som komponist. Se verksliste.

Musikkverk senere år

Musikkspill

Instrumentalt

Musikk til hørespill Radioteatret NRK

Noter

Mer enn 30 av Geir Haugers verk er sendt i NRK.

Andre bestillingsverk